LIÊN KẾT WEBSITE NỘI BỘ

WEBSITE THƯỜNG DÙNG

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_4910.JPG IMG_4903.JPG 25446267_1966880290201950_1455437056342518947_n.jpg 25498449_1966880223535290_5062578052656735658_n.jpg 25446220_1966865920203387_8301310633582234287_n.jpg 25551970_1966640803559232_2152315968124381777_n.jpg 25395965_1966640750225904_5581458104165860241_n.jpg 25443180_1966640656892580_4575240134472992159_n.jpg 25442997_1966640460225933_3315069930801717676_n.jpg 25498237_1966864360203543_6562903074487654314_n.jpg 25552356_1966640140225965_8908559588044768482_n.jpg 25550327_1966880513535261_4572595911014834311_n.jpg IMAG0141.jpg 22386369_1939320962957883_950856657_n.jpg 22089908_2075027829392185_3444228342424159019_n.jpg 22135384_2075027319392236_4273607028547806885_o.jpg 22407413_1939320926291220_1251141715_n.jpg 22450387_1939321109624535_1758244777_o.jpg 22450842_1939320619624584_1529963592_o.jpg 22429298_1939320662957913_1913395437_o.jpg

Tài nguyên dạy học

LIÊN LẠC HỔ TRỢ

Trần Đình Trung - PGD Cam Lộ

Nguyễn Đắc Chí - PGD Cam Lộ
ĐT: 0982.871.118

Bùi Đức Hạnh - THCS Lê Lợi
ĐT: 0974.414.500

Hổ trợ qua Yahoo!

 • (Bùi Đức Hạnh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Phòng GD&ĐT Huyện Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ ANH 7 KỲ I 2012-2013

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đắc Chí
  Ngày gửi: 16h:14' 28-12-2012
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 310
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG ANH 7
  Năm học: 2012-2013
  ( Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)

  I. Find out a word that has different pronunciation from the others: (1.0m)
  1. a. run b. fun c. sun d. music
  2. a. wet b. pretty c. rest d. better
  3. a. thanks b. father c. thirsty d. theater
  4. a. great b. greet c. again d. arrange

  II. Choose the best answer: (2.0ms)
  1. What …………….you do tomorrow?
  a. will b. do c. are d. is
  2. My friend is …………………. a play for the school anniversary celebration
  a. making b. rehearsing c. playing d. doing
  3. Talking is ……………………..common way of relaxing.
  a. more b. most c. the most d. the more
  4. She is good at ………………… pictures.
  a. draw b. drawing c. to draw d. draws.
  5. American students take part …………………. different activities at recess.
  a. on b. at c. from d. in
  6. …………..is it from here to the market?
  a. How often b. How much c. How old d. How far
  7. Children should …………………….. to bed early.
  a. go b. to go c. going d. goes
  8. The nurse takes care …………………. sick people.
  a. on b. of c. from d. in

  III. Match column A with column B: (2.0ms)

  A
  B
  
  1. How often do you tidy the room ?
  2. Let’s go to the zoo
  3. What do you usually do after school ?
  4. What is she doing ?
  5. Where is Ba ?
  6. Do they often play computer games ?
  7. What is she good at ?
  8. What do you study in Geography ?
  a. Great
  b. She is rehearsing a play.
  c. In the music room.
  d. Math
  e. Once a week
  f. Maps and different countries
  g. Yes, they do
  h. I usually play volleyball.

  
  
  1.................; 2.................; 3.................; 4.................;
  5.................; 6.................; 7.................; 8.................

  IV. Supply the correct tense of the verbs: (1.0m)
  1. How often ………..you……… (go) swimming? – About once a week.
  2. Tomorrow, she …………………… (invite) all friends to her birthday.
  3. My father …………………………. (not/listen) to the radio everyday.
  4. Listen! The boy …………………… (play) the guitar.

  V. Read the passage and answer questions: (2.0ms)

  The Vietnamese students take part in different after-school activities. Some students play sports. They often play soccer, table tennis or badminton. Sometimes they go swimming in the swimming pools. Some students like music, drama and movies. They often practice playing musical instruments in the school music room. They join in the school theater group and usually rehearse plays. Some are members of the stamp collector’s club. They often get together and talk about their stamps. A few students stay at home and play video games or computer games. Most of them enjoy their activities after school hours.
  1. Which sports do some students often play?
  .........................................................................................
  2. Where do some students often practice playing musical instruments.
  .........................................................................................
  3. How often do they rehearse plays?
  .........................................................................................
  4. What do the members of the stamp collector’s clubs often do?
  .........................................................................................

  VI. Rewrite these sentences that have the same meanings with the first one: ( 2.0ms)

  1. My school has seven hundred students.
  -> There are...............................................................................
  2. Why don’t we go to the cafeteria?
  -> What about...........................................................................?
  3. Tim’s father has more vacations than Tuan’s father.
  ->Tuan’s father............................................................................
  4. I get to work in half an hour.
  ->It takes......................................................................................

  --------- The end ----------


  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ

  HUỚNG DẪN CHẤM
  ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012-2013
  MÔN: TIẾNG ANH 7

  * Mỗi câu đúng
   
  Gửi ý kiến

  ĐỀ THI GVDG